Uudenlainen.

Tulevaisuuden hyvinvointipalvelujen tekijä.

Sähköiset sosiaali- ja terveyspalvelut kansalaisen ja ammattilaisen arjen avuksi – se on meidän tehtävämme. Haluamme olla johtava sähköisen asioinnin ja hyvinvointiratkaisujen kehittäjäkumppani. Kehitämme valtakunnallisesti integraatioalustaa ja modulaarisia rajapintoja.

Ajankohtaista

21.06.2017

Suomen suurin julkisomisteinen sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-yhtiö syntymässä - Medbit ja Medi-IT sulautumassa

Turku, Kotka 21.6.2017

Medbit Oy ja Medi-IT Oy ovat hyväksyneet aiesopimuksen sulautumisesta. Yhdistymiseen tähtäävät valmistelut aloitetaan välittömästi ja tavoitteena on muodostaa uusi yhtiö mahdollisimman nopeasti. Yhtiö toimii 12 maakunnan alueella, ja sen liikevaihto on yli 80 miljoonaa euroa sekä henkilöstöä 415. Yhtiön työnimenä on ’2M Sote-ICT Oy’. Yhdistyminen luo taloudellisesti vahvan yhtiön, jonka toiminnot täydentävät toisiaan.

Fuusiolla tavoitellaan sekä kansallista vaikuttavuutta ja verkostoitumista että vahvaa toimijaa maakuntien alueille toiminnan kehittämiseen, asiakaslähtöisen digitalisaation edistämiseen ja tiedolla johtamisen toteuttamiseen.

Medbit Oy ja Medi-IT Oy, mukaan lukien tämän tytäryhtiö Hyvis-ICT Oy ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-palveluiden kehittämiseen ja palvelutuotantoon keskittyneitä, kuntien ja kuntayhtymien omistamia ICT-yhtiöitä.

Medbit Oy:n ja Medi-IT Oy:n omistajien näkemyksen mukaan fuusiolla pystytään saavuttamaan hyötyjä myös tilanteessa, jossa Sote-ja maakuntauudistus jostain syystä viivästyisi tai peruuntuisi. Keskittämällä palveluita ja yhdistämällä erilaisia vahvuuksia voidaan nopeuttaa kehitystyötä, lisätä vaikuttavuutta sekä saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä.

2M Sote-ICT Oy tarjoaa omistaja-asiakkailleen näiden tarvitsemat Sote-toiminnan ICT-palvelut. Yhtiön toiminnan ydin tulee tukemaan omistaja-asiakkaitaan toiminnan kehittämisessä sekä kustannustehokkaissa ja toimintavarmoissa palveluissa.

2M Sote-ICT Oy toimii aktiivisesti kansallisella tasolla verkostoitumalla ja tekemällä yhteistyötä eri kansallisten ja julkisten ICT-yhtiöiden kanssa. Yhtiöllä on valmius laajentaa yhteistyötä myös uusien, perustettavien kansallisten toimijoiden kanssa.

Yhteystiedot

Medbit Oy:

Hallituksen puheenjohtaja Arja Pesonen, 050 4090755, arja.pesonen@tyks.fi

Toimitusjohtaja Jari Nevalainen, 050 3839455, jari.nevalainen@medbit.fi

 

Medi-IT Oy:

Hallituksen puheenjohtaja Ilpo Hakula, 040 5004674, ilpo.hakula@pp1.inet.fi

Toimitusjohtaja Timo Koivu, 044 2231514, timo.koivu@medi-it.fi

Tuoreimmat julkaisumme löydät uutisarkistosta

Seuraa meitä myös LinkedInissä ja Twitterissä .

Yhdessä.

1x1=3

Hyvis on kehittäjäyhteisö, jossa sadat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset kehittävät tulevaisuuden sähköisen asioinnin ratkaisuja. Innovointi on alusta asti tehty asiakasorganisaatioiden kanssa tiiviissä yhteistyössä – yhden asiakasyhteisön kanssa kehitetyt ratkaisut saadaan myös muiden käyttöön.

Aina mukana.

Vahvaa osaamista.

Hyvis-ICT Oy on Medi-IT Oy:n sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö. Kasvavassa yhtiössämme työskentelee 25 huippuosaajaa. Toimialanamme on kansalaisen ja palveluntuottajien välisen asioinnin monikanavaisten palveluiden ja niiden tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen hankkiminen, tuottaminen ja toimittaminen sekä niihin liittyvät asiantuntijapalvelut. Tuotamme vahvalla asiantuntijuudella ja ketterällä toimintatavalla onnistuneita asiakaskokemuksia kansalaisille, sujuvaa työntekoa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja kustannushyötyjä asiakkaillemme. 

Medi-IT Oy on yksi Suomen suurimmista julkisomisteisista sote-ict:n ratkaisutoimittajista. Yhdessä yhtiömme muodostavat Medi-IT -yhteisön, jonka menestystekijöitä ovat edelläkäyminen, asiakaslähtöisyys ja palvelukyky, vahva osaaminen ja aikaansaavuus. Medi-IT Oy:n omistaja-asiakkaina on Espoon kaupunki ja kahdeksan sairaanhoitopiiriä: Eksote, Carea, PHSOTEY, ESSHP, ISSHP ja KSSHP, KHSHP ja EPSHP. Omistajapiirien yhteenlaskettu väestöpohja on noin 1,3 miljoonaa suomalaista, ja Medi-IT:n palveluntuotannon piiriin kuuluu noin 34 500 loppukäyttäjää eri asiakasorganisaatioissa. 

Lue lisää Medi-IT Oy:stä!

Siellä missä sinäkin.

Keskipisteenä olet sinä.

Toimintamme keskiössä on hyvinvoiva kansalainen. Hyvis.fi on sähköisen asioinnin portaali, josta löytyy kaikille avoimesti luotettavaa, asiantuntijoiden tarkastamaa tietoa hyvinvoinnista ja terveydestä. Sivuilla voit testata ja seurata terveyttäsi, etsiä sosiaali- ja terveyspalveluita sekä asioida sähköisesti OmaHyvis-osiossa. Hyvis sisältää joukon sähköisen asioinnin toiminnallisuuksia kansalaisille ja ammattilaisille, mm. suojatun viestinvälityksen, ajanvarauksen, palveluhallinnan, spontaanin palautteen, lomakkeiston ja hoitoon hakeutumisen. Hyviksen integraatioalusta hakee kansalaisen tiedot väestötietojärjestelmästä sekä tallentaa kansalaisen tiedot sähköisen asiointisovelluksen tietokantaan. Hyvis on sähköisen asioinnin alueellinen kokonaisratkaisu, joka mahdollistaa monipuolisten ja monikanavaisten sähköisten palveluiden kehittämisen perusjärjestelmistä ja organisaatio- tai kuntarakenteesta riippumattomasti.

 

 

Asiantuntija tavattavissa.

Hyvissä merkeissä.

Timo Koivu, toimitusjohtaja
timo.koivu@medi-it.fi
p. +358 44 223 1514

Johanna Andersson, kehitysjohtaja
johanna.andersson@hyvis-ict.fi
p. +358 44 223 1509

Jana Pullinen, seniorimyyntipäällikkö
jana.pullinen@hyvis-ict.fi
p. +358 44 700 2805

Petri Ketonen, palvelujohtaja
petri.ketonen@hyvis-ict.fi
p. +358 40 868 5461

 

Laskutusosoitteet

Sähköiset laskut
003726628787
Verkkolaskuoperaattori: CGI
Välittäjätunnus: 003703575029

Paperilaskut
Hyvis-ICT Oy
003726628787
PL 299
02066 DOCUSCAN
 
Y-tunnus 2662878-7

 

 

Seuraa meitä!